Velg renartet

Forskjellen mellom rase og art

Det finnes ingenting som heter hamster raser, men hamsterarter. I Norge i dag finnes det totalt fem tamme hamsterarter, til tross for at det finnes godt over tyve arter totalt i naturen. Av disse fem er det tre dverghamsterarter; Roborovski, Vinterhvit og Campbells. De store artene er Syrisk gullhamster og Kinesisk. Blant disse det er kun Campbells og Vinterhvit som kan kryssavles siden de er genetisk veldig likt oppbygd og deres avkom blir hybrider.

Raser er en underordnet kategori innenfor samme art, f.eks en hund er en dyreart, mens golden retriever og puddel er ulike hunderaser. Hvis en parrer to forskjellige hunderaser, vil disse regnes som en blandingsrase og de kan ikke få noen form for dokumentasjon eller stamtavle på at disse avkommene er en ren rase. Raser kan generelt få unger med andre raser, så lenge de tilhører samme dyreart. Arter bestemmes av den genetiske oppbyggningen, som DNA og kromosom. Raser er ulike mutasjoner innenfor samme art, men med forskjellig utseende. Ulike arter kan generelt ikke produsere unger sammen, siden den genetiske oppbygningen er forskjellig. Likevel finnes det enkelte unntak der ulike arter kan formere seg, men disse avkommene er som regel sterile. For å gi noen eksempler har vi liger som er en blanding mellom tiger og løve, og muldyr som er blanding mellom hest og esel.
Hybrid hos hamster – en farlig kombinasjon

 

Alle dverghamstere som fåes kjøpt i dyrebutikker, med unntak av Roborovski dverghamster, er hybrider, og siden vi har så få oppdrettere på rene linjer i Norge kan vi si at renartede dverghamstere er vanskelig å oppdrive. Det er mye feilinformasjon om de ulike dverg artene, siden dyrebutikkene stadig kommer opp med popnavn som «Sibirsk dverghamster», «Perlemor dverghamster» og «Vanlig dverghamster» osv.

HUSK at selvom en dverghybriden ligner mest på en av artene, er det for mange mest naturlig å tenke seg til at en har en ren artet. Dette er dessverre feil, det er faktisk slik at dersom du ikke har foreningsgodkjent stamtavle på dyret regnes den som en hybrid. Det er f.eks ikke uvanlig at hybrider bytter til vinterpels i likhet med en renartet vinterhvit, dette betyr helt enkelt at den har nedarvet den genetiske oppbygningen fra en av foreldrene for å gjøre dette.

Campbell og Vinterhvit dverghamster kommer fra vidt forskjellige steder i naturen, og de vil derfor aldri møtes og parres, uten hjelp fra mennesker. Å ha stamtavle på en dverghamster, viser at den kommer fra rene linjer som stammer fra vildtfangede dyr. Det er viktig å være kritisk til Vinterhvite og Campbells som blir annonsert på Finn og i dyrebutikker. Det er strenge regler og retningslinjer for at en dverghamster skal regnes som renartet, det samme gjelder i våre naboland, men også i resten av Euorpa. Med mindre butikker og privatpersoner (kjøkkenoppdrettere) kan framlegge en forenings godkjent stamtavle hvor begge foreldredyrene er registeret i en forening, vil hamsteren være en hybrid. 

Når det genetiske utgangspunktet er dårligere så er dyrene mer utsatt for arvelige sykdommer. Hybrider er ofte plaget med diabetes, kreft og nevrologiske sykdommer. Syke hamstere blir redde og usikre, og det er en naturlig refleks å forsvare seg selv med å bite og skrike som resulterer i en hamster som ikke egner seg som kjæledyr.

En masseoppdretter, eller smådyrs fabrikker (grossistene som norske dyrebutikker importerer dyrene sine fra), tar ikke hensyn til hamsterens genetiske bakgrunn, temperament og sykdomshistorie. Du vet dermed ikke om hamsteren du kjøper har et godt utgangspunkt for et livet uten plager og smerter for et liv i fangenskap. Hvis helse og lynne ikke er argumenter nok for å velge renartet, så kan du jo tenke at du burde legge igjen penger hos en oppdretter som avler etisk. Der du kjøper hamster støtter du oppdretter, både økonomisk og ved å frigjøre plass til nye dyr og kull. Lynnemessig kan de arve store trekk fra en av artene, men det er også tilfeller hvor atferden deres ikke stemmer overens med noen av opprinnelsesartene, og en kan ende opp med å bli utrolig skuffet.

Se youtube videoer om hvordan hamstere og andre små gnagere blir masse produsert; her og her. Spørr deg selv om dette er en virksomhet du ønsker å støtte? Der er lignende farmer/produsenter norske dyrebutikker importerer fra, også kjent som imazoo.